socialkonsulent landbrug

Som socialkonsulent inden for landbrugserhvervet, tilbyder jeg socialrådgivning, krisehjælp og coaching.

Med min baggrund som socialrådgiver hjælper jeg med at skabe overblik over sager i det offentlige og fungerer som bindeled til relevante myndigheder, så du får den rette hjælp. Jeg kan hjælpe dig med at udfylde blanketter, sager om sygedagpenge, pensioner, fleksjob etc. Jeg tilbyder også at være din bisidder i møder med offentlige instanser.

Landmanden og familien er det bærende fundament i landbrugsdriften. Med min tidligere erfaring som part i selvstændigt landbrug, ved jeg, at stort arbejdspres, bekymringer om økonomi og fremtid kan påvirke den mentale trivsel hos dig som landmand. Sådan et pres kan lede til tankemylder, dårlig søvn og i værste fald stress, depression og angst. Kniber det med overskuddet, føler du dig presset og påvirker din tilstand familien, så kan samtale eller coaching være løsningen. Jeg tilbyder forløb skræddersyet til dine ønsker og behov.

Samarbejdspartner: